161215 – Terminsavslutning

Mjukstart kl 18. Ev gradering (möjligen 2-3 lägre grader)  vid 19-tiden.
Vi avslutar kvällen c:a 20:10 med att gå till ”tre vänner” på egen bekostnad.

2016-12-16T10:33:19+00:00