Gradering och tekniker 2016-11-08T12:29:39+01:00

6 – 1 Kyu graderingar

Gradering i Aikido börjar med Kyu gradering som sen avslutas med dangradering svart bälte.

Ungdomar börjar med 12 Kuy, sen vandrar man upp till vuxen gruppen som börjar på 6 Kyu.

6 Kyu
5 Kyu
4 Kyu
3 Kyu
2 Kyu
1 Kyu