Adress: Stockholm Aikikai Brännkyrkahallen Tellusborgsvägen 10

T-bana: Midsommarkransen

Postgiro: 60 83 679

Sveriges Ridrottsförbund Id nr: 12123 23

SBKF nr: 72