Om aikido

Aikido är en japansk  budosport som utvecklades i början av 1900-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Ueshiba hade tidigare tränat flera av de japanska krigskonsterna, men då han märkte att kamp inte bara föder vinnare, utan främst förlorare skapade han aikido.

Det typiska cirkulära rörelsemönstret inom aikido syftar till att aldrig gå i direkt konflikt med en attack, utan alltid leda attacken vidare. Det ser oftast mjukt och behagligt ut, men aikido kan tränas hårt eller mjukt, lugnt eller intensivt, allt efter de tränandes behag. Träningen består av såväl fysiska som mentala övningar. Fallträning och andningsövningar är några exempel som tränas för att öva upp både fysisk och psykisk styrka. Målet, som givetvis aldrig till fullo uppnås, är att varje rörelse och teknik skall utföras i total harmoni mellan den som attackerar och den som utför tekniken.