Policy

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.

Sexuella övergrepp är oförenligt med såväl Stockholm Aikikais som den övriga idrottsrörelsens värderingar.

Den här policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Stockholm Aikikai ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö. Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig utgångspunkt.

Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, inte förövarens motiv. När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska Stockholm Aikikai agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion.

Efter en skyndsam bedömning av vad som är bäst för barnet ska Stockholm Aikikai besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.

Denna policy är en något reviderad version av Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp som syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Denna policy utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

Policyn är inspirerad och redigerad från Riksidrottsförbundets webbplats den 16 april 2016: RF policy mot sexuella övergrepp